Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

    
1. Jak jesienią dbać o zdrowie?
2. Kto może być nauczycielem?  
3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
4. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

Temat : Jak jesienią dbać o zdrowie?
– Kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
– Zapoznanie z pracą lekarzy różnych specjaloności;
– Zapoznanie z piramidą żywienia. Upowszechnianie zdrowego stylu życia;
– Poszerzanie słownictwa dzieci, Kształtowanie umiejętność budowania zdań złożonych;
– Stymulowanie rozwoju mowy;
– Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i emisyjne, zabawy usprawniające pracę języka, gimnastyka buzi i języka;
– Rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat: Kto może być nauczycielem?
– Poznawanie zawodu nauczyciela;
– Rozwijanie mowy;
– Rozwijanie umiejętności wokalnych, zainteresowania tańcem, oraz instrumentami muzycznymi;
– Rozwijanie kompetencji twórczych;
– Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej;
– Kształtowanie sprawności manualnej poprzez wyklejanie, malowanie farbą plakatową, oraz wycinanie;
– Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi;
– Doskonalenie motoryki dużej.

Temat: W co się bawi z nami jesienny wiatr?
– Budowanie wiedzy o świecie przyrodniczym; dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;
– Rozpoznawanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni; wypowiadanie się na temat aktualnej pogody;
– Kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody;
– Rozwijanie pamięci;
– Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat;
– Uczestniczenie w zabawach rytmicznych;
– Rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych.

Temat: Jakie plan na jesień mają zwierzęta?
– Rozpoznawanie zwierząt oraz poszerzanie wiedzy na temat ich życia jesienią, naśladowanie ruchów i głosów tych zwierząt;
– Poznawanie ekosystemu leśnego;
– Rozwijanie wiedzy na temat ptaków, które odlatują lub przylatują jesienią albo pozostają w Polsce na zimę;
– Poznawanie i testowanie wybranych sposobów wytwarzania ciepła;
– Kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej;
– Budzenie ciekawości poznawczej;
– Rozwijanie aktywności badawczej.

Rozwijanie zainteresowania literami: a, A, O, O, l, L, m, M, oraz cyframi : 1, 2, 3, 4 w toku zabaw.

Edukacja matematyczna:
– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
– Nazywanie figur geometrycznych;
– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb;
– Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;
– Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
– Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy.

Metoda Krakowska- Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
– Utrwalenie znajomości samogłosek (powtarzanie, rozpoznawanie i odczytywanie samogłosek): prymarne; A, U, Ó, I, sekundarne: O, E;
– Wizualizacje i obrazki z wizerunkiem ust;
– Układanie sekwencji dwóch, a następnie trzech identycznych samogłosek;
– Odczytywanie wyrazów dźwiękonaśladowczych z książeczki ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 2
– Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych.

Współpraca z rodzicami:
– Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
– Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
– Kontakt mailowy i messengerowy;
– Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
– 20.10.2022 Wycieczka do fabryki bombek „Silverado” w Józefowie.