Założenia dydaktyczno-wychowawcze Grudzień

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

GRUPA MOTYLKI

W tygodniu 29.11- 05.12 realizacja programu „Akademia Kici Koci edycja 2021”

 • Popularyzacja treści edukacyjnych zgodnych z podstawą programową dla przedszkoli
 • Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących relacji rówieśniczych wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych

Temat: Idzie zima ze śniegiem

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • tura, opady śniegu itp.)
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Temat: W oczekiwaniu na Święta (2 tyg.)

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń.
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin (kolorów, zapachów, kształtów kwiatów) występujących w ogrodzie przedszkolnym
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami.
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa).
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

  EDUKACJA MATEMATYCZNA:

  Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

  Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

  Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęcia
 • stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola
 • przygotowanie strojów do nagrania świątecznego
 • zbiórka na rzecz Domu Samotnej Matki w Brwinowie
 • Akcja „Góra Grosza”

METODA KRAKOWSKA: Utrwalanie poznanych paradygmatów