ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

GRUPA MOTYLKI

 1. TEMAT: Wiosenne powroty
 2. obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 3. omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).
 4. skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 5. uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 6. wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • TEMAT: Wielkanoc
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • nauka krótkich piosenek
 • TEMAT: Kraina Zmysłów (19.04-22.04)
 • stymulacja zmysłu proprioceptywnego, dotykowego, węchowego, wzrokowego
 • TEMAT: Wiosna na wsi
 • poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych).
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
 • porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.
 • poznawanie świata poprzez doświadczenia – własne i innych ludzi

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • wykorzystanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
  METODA SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKI CZYTANIA:  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:  
Utrwalanie poznanych wcześniej paradygmatów

Wprowadzenie paradygmatu WA, WO, WE, WU, WY, WI, WÓ  
 systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęcia

zakup przedmiotów niezbędnych do przeprowadzenia zadań z programu „Kraina Zmysłów”

stały kontakt mailowy i telefoniczny

zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola