ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

GRUPA MOTYLKI

 1. TEMAT: Moja ojczyzna, moja miejscowość(1,5 TYG.)
 2. poznanie miasta Piastów i okolic poprzez spacery i wycieczki
 3.  kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej
 4. budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do swojego miasta i regionu
 5.  wprowadzenie dzieci w świat wartości, kultury i tradycji
 6. Utrwalanie symboli narodowych
 7. TEMAT: Łąka w maju
 8. obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie
 9. poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli
 10. rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.
 11. uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 12. słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • TEMAT: Święto rodziców
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.
 • układanie historyjki obrazkowej
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).            
  METODA SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKI CZYTANIA:  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:  
Utrwalanie poznanych paradygmatówWprowadzenie paradygmaty WA, WO, WE, WU, WI, WÓ, WY  systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęciaPiknik rodzinny –organizacja poczęstunkuUdział dzieci w akcji Bliżej Przedszkola „Sprintem do maratonu”pomoc w nauce ról na zakończenie rokustały kontakt mailowy i telefonicznyzamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola