Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty.

Tematy kompleksowe:

I tydzień- „Baśnie, bajki, bajeczki”

II tydzień- „Muzyka wokół nas”

III tydzień- „Nie jesteśmy sami w kosmosie”

IV tydzień- Projekt „ Budowle”

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

– rozwijanie sprawności manualnej;

– rozwijanie słuchu muzycznego;

– określanie charakteru muzyki: wesoła, smutna, głośna, cicha, szybka, wolna;

– kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach- liczenie w zakresie 5;

– rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów;

– poznanie literatury dziecięcej: bajki, baśnie;

– kształtowanie umiejętności wykonania własnego instrumentu i grania na nim

– rozwijanie wyobraźni muzycznej;

– rozwijanie umiejętności gry na bębenku;

– rozpoznawanie odgłosów natury i naśladowanie ich za pomocą instrumentów;

– zapoznanie z nowymi instrumentem muzycznym- trąbką;

– rozwijanie motoryki małej;

– poznanie nowych sylab otwartych;

– wzbogacenie wiedzy o planetach i kosmosie

– zapoznanie  z przedmiotami służącymi do obserwacji- teleskop, luneta, lornetka;

– rozwijanie zainteresowań architekturą;

– poznanie różnego typu budowli;

– wzbogacenie słownictwa o słowa związane z budownictwem