Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

– Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku;

– Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach- wyjaśnienie znaczenia słowa „sad”;

– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;

– Nazywanie przetworów z owoców i warzyw;

– Rozwijanie umiejętności liczenia- stosowanie liczebników głównych  i porządkowych w zakresie 4;

– Dostrzeganie rytmów i kontynuowanie ich;

– Rozwijanie umiejętności muzycznych;

– Zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy;

– Rozwijanie sprawności grafomotorycznych oraz manualnych;

– Poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych;

– Poznanie roli wody w życiu człowieka;

– Utrwalenie pojęć: duży-mały;

– Poznanie właściwości wody:

– Rozwijanie zainteresowań plastycznych;

– Rozwijanie sprawności ruchowej.