Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Tematy kompleksowe:

I Tydzień: „Jesień w sadzie”

II Tydzień: „Smaczne warzywa”

III Tydzień: „Jaki jestem”

IV Tydzień: „Moje zmysły”

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa;

– wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe;

– przestrzega podstawowych zasad higieny;

– rozpoznaje i nazywa kolor żółty i czerwony;

– segreguje owoce, używa określeń: mało, dużo, tyle samo;

– dostrzega zmiany w wyglądzie drzew i krzewów;

– nazywa wybrane części ciała;

– liczy przedmioty w zakresie 3;

– wyraża muzykę ruchem;

– rozpoznaje przedmioty za pomocą słuchu i dotyku;

– rozróżnia dźwięki ciche i głośne;

– rozwija zmysł węchu, rozróżnia zapachy,

– lepi z masy solnej, rozwija sprawność manualną;

– rozwija mowę, odpowiada na pytania nauczyciela;

– recytuje krótkie wierszyki i rymowanki;

– przestrzega ustalonych zasad w grupie.