Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 I. Kim będę, gdy dorosnę?

– zapoznanie z wybranymi zawodami

– porównywanie liczebności zbiorów

– aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

– utrwalanie symbolu graficznego poznanych liter
II. Ulubione postacie bajkowe

– pojęcia autor, ilustrator, tłumacz

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

– poznanie historii postaci bajkowych

– utrwalenie symbolu graficznego poznanych cyfr
III. Artysta i sztuka

– budzenie zainteresowania teatrem

– rozwijanie zainteresowania na temat kina

– zapoznanie z miejscem użyteczności publicznej- muzeum

– rozwijanie wyobraźni podczas słuchania muzyki

– rozwijanie umiejętności plastycznych

– odkrywanie cyfry 8 i 9
IV. Co łączy kurę i dinozaura?

– rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów 

– zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi- zapoznanie z pracą paleontologa

– tworzenie opowiadań w oparciu o historyjkę obrazkowa

– poznanie litery C, c w toku zabaw
Metoda Krakowską – zabawy z sylabami