Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj

 1. Nasze książki.
 • Zapoznanie z rodzajami książek (powieści, atlasy, encyklopedie, e-booki itp.).
 • Kształtowanie świadomości pojęć „duży – mały”.
 • Ćwiczenia w samodzielnym budowaniu wypowiedzi „Moja ulubiona postać z bajki”.
 • Zabawy rytmiczne utrwalające pojęcia „szybko-wolno”.
 • Kształtowanie świadomości pojęć „grube-cienkie”.
 • Utrwalanie pojęć „wysoko-nisko”, „obok”.
 • Zapoznanie z budową książek (Okładka, strona tytułowa, strony, spis treści), operowanie pojęciami „autor”, „tytuł”.
 • Praca plastyczna: samodzielne wykonanie projektu okładki wybranej przez siebie książki.
 • Utrwalanie naz figur geometrycznych, układanie mozaiki geometrycznej wg wzoru. (praca plastyczna).

2. Wiosenne Łąka

 • Ćwiczenia słuchowe „odgłosy wiosennej łąki”.
 • Ćwiczenia w przeliczaniu do 6.
 • Ćwiczenia plastyczne: kolorowanie wg wzoru.
 • Ilustrowanie ruchem kierunku linii melodycznej.
 • Obserwacja owadów, rozmowa nt. wyglądu i zwyczajów.
 • Praca plastyczna „Kolorowy motyl”.
 • Ćwiczenia matematyczne: porównywanie liczebności zbiorów.

3. Mama i tata

 • Ćwiczenia słuchowe: wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
 • Zabawy sensoryczne (rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów za pomocą dotyku).
 • Praca plastyczna :dorysowywanie szczegółów do rysunku męskiej lub damskiej sylwetki.
 • Praca plastyczna: Wykonanie laurki dla mamy i taty.

4. Domowi ulubieńcy

 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych, układanie mozaiki geometrycznej wg wzoru.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami zwierząt najczęściej hodowanych w domu.
 • Ćwiczenia w określaniu wielkości zwierząt „małe-duże” – praca z obrazkiem.
 • Zabawy dźwiękonaśladowcze.
 • Dopasowywanie „domku” do zwierzaka.
 • Praca plastyczna „Kolorowa papuga”
 • Rozwiązywanie zagadek dotyczący zwierząt domowych
 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas kontaktów z obcymi zwierzętami.

Cały miesiąc

 • Zabawy usprawniające narządy mowy.
 • Ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów literackich.
 • Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się
 • Zabawy muzyczne, nauka piosenek związanych z tematyką tygodnia. Ilustracja treści piosenki ruchem.
 • Zabawy ruchowe z wyk. ruchu rozwijającego W Sherborne.
 • Zabawy muzyczne integrujące grupę „Terapia przez muzykę”.
 • Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Obserwacja zmieniającej się pogody.