Założenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień

 1. Witajcie w przedszkolu

– Zapoznanie dzieci z nową salą, wskazanie półeczek

– Zachęcanie do poznania imion kolegów i koleżanek z grupy

– Przypomnienie kontraktu grupowego

– Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

– umuzykalnianie dzieci, reagowanie na muzyczne sygnały

-rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej

 1. Droga do przedszkola

– rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni

– zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego

– zapoznanie z różnymi środkami lokomocji (lądowej, wodnej i powietrznej)

– przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa

– rozwijanie umiejętności kreślenia linii pionowych, poziomych i ukośnych

 1. Nadchodzi jesień

– zachęcanie do obserwacjo zmian zachodzących w przyrodzie

– zapoznanie z nazwami niektórych drzew, oraz ich podział na liściaste i iglaste

– budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi

-dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu

– zapoznanie z wybranymi grzybami jadalnymi i niejadalnymi

 1. Co robią zwierzęta jesienią

– zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy

– rozwijanie umiejętności liczenia (posługiwanie się liczbami w aspekcie głównym i porządkowym)

– rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

– rozwijanie orientacji przestrzennej

– zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy

 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
 • różnicowanie samogłosek,
 • rozwijanie ekspresji plastycznej,
 • rozwijanie mowy,
 • umuzykalnianie dzieci
 • integracja grupy,
 • budowanie u dziecka poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie.