Założenia dydaktyczno wychowawcze na wrzesień.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat : W przedszkolu

 •  Poznanie nowej sali i kącików zainteresowań.
 •  Przypomnienie i utrwalenie  zasad panujących w grupie – Kodeks Przedszkolaka.
 •  Budowanie pozytywnych relacji w grupie.
 •  Zachęcanie do uczestniczenia we wspólnych zabawach.
 •  Zapoznanie z zasadami zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 •  Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i emisyjne, zabawy usprawniające pracę języka, gimnastyka buzi i języka.
 • Wprowadzenie graficznych znaków umownych.
 • Rozpoznawanie zapisu własnego imienia.
 •  Rozwijanie zainteresowania śpiewem, tańcem i instrumentami muzycznymi,

  Temat: Droga do przedszkola.

 • Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego,
 • Kształtowanie świadomości bezpiecznego poruszania się w czasie drogi do przedszkola,
 • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
 • Omawianie znaczenia wybranych znaków drogowych: ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu i nakazu,
 • Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi,
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez zabawy rytmiczne, wspólne muzykowanie.

  Temat: Nadeszła jesień.

 • Budowanie wiedzy o świecie przyrodniczym; dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem nowej pory roku – jesieni,
 • Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni; wypowiadanie się na temat aktualnej pogody,
 • Rozpoznawanie i nazywanie drzew rosnących w parku, ich liści i owoców,
 • Rozpoznawanie przy pomocy dotyku darów jesieni (kasztany, jarzębina, kolorowe liście, żołędzie); rozwijanie zmysłu dotyku,
 • Poznanie wybranych grzybów- jadalnych i niejadalnych.
 • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat.

   Temat: Co robią zwierzęta jesienią?

 • Rozpoznawanie zwierząt oraz poszerzenie wiedzy na temat ich życia jesienią, naśladowanie ruchów i głosów tych zwierząt,
 • Zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy.
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez pracę z ilustracjami- opisywanie obrazków itp; słuchanie czytanych bajek i opowiadań,
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – kreślenie po śladzie z uwzględnieniem zasad prawidłowego chwytu narzędzi do pisania oraz kreślenie od lewej do prawej.
 • Reagowanie na zmiany tempa i określone sygnały.

Edukacja matematyczna

 • Kształtowanie świadomości własnego ciała.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania określeń: przed, za, obok, nad, pod,
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych .
 • Doskonalenie umiejętności liczenia z wymienianiem kolejnych liczebników głównych,
 • Utrwalanie znajomości kolorów.

 Współpraca z rodzicami

 • zebranie organizacyjne,
 • aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców;
 • aktualizacja strony internetowej;
 • rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji.