Kategoria: Grupy

Październik

JESIEŃ W LESIE dzieci znają i rozróżniają wybrane: grzyby, drzewa, zwierzęta leśne określają zachowania zwierząt jesienią podają charakterystyczne cechy jesieni stosują kolory jesieni w plastyce wiersze, opowiadania, praca z obrazkiem ULICZNE SYGNAŁY Poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczącego prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nie przestrzegania zakazów właściwe zachowanie…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/pazdziernik/

Wrzesień

KONIEC WAKACJI – WITAJ PRZEDSZKOLE „Kontrakt” – dzieci znają zasady społeczne i kulturalne obowiązujące w grupie i starają się go przestrzegać Zmiana terenu – dzieci wiedzą jak należy bezpiecznie korzystać ze sprzętu terenowego „Wspomnienia z wakacji” – dzieci opowiadają o swoich wakacjach i prezentują pamiątki z wakacji. Określają miejsce pobytu. JESTEM DYŻURNYM Uczymy się obowiązkowości,…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/wrzesien/

Założenia dydaktyczno- wychowawcze- wrzesień

    Witamy przedszkole! Tworzenie warunków do adaptacji dzieci i poznania przedszkola; Budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci; Zapoznanie z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich; Zwiedzanie pomieszczeń przedszkola; Utrwalanie imion kolegów z grupy; Wprowadzenie przyjaznej atmosfery. Nie jestem sam wielu kolegów już mam  Wprowadzenie przyjaznej atmosfery; Stosowanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, proszę, dziękuję; Próby…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-wrzesien/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ Temat: To ja i moja grupa (2 tygodnie) Nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.). Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych. Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa. Określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później….

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-wrzesien/

ZAŁOŻENIA WRZESIEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ GRUPA MOTYLKI   Temat: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas! Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości; Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.). Wdrażanie dzieci…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczne-motylki/zalozenia-wrzesien/

WYSYŁAMY POCZTÓWKI DO BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W związku z realizacją projektu „Piękna Nasza Polska Cała” wykonujemy kolejne zadania.  Jednym z nich było wykonanie pocztówek dla Powstańców biorących udział w Powstaniu Warszawskim.

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/galeria-motylki/wysylamy-pocztowki-do-bohaterow-powstania-warszawskiego/

ZNAMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO

Na początku września uczyliśmy się o bezpieczeństwie na drodze. Poszliśmy na spacer w poszukiwaniu znaków, które znajdują się w pobliżu naszego przedszkola, a także prezentowaliśmy prace pt. „Moja droga do przedszkola” wykonaną wspólnie z rodzicami 🙂

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/galeria-motylki/znamy-zasady-ruchu-drogowego/