Kategoria: Grupy

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na październik.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c październik. Temat: Jesień w sadzie. zapoznanie z nazwami drzew owocowych, poznawanie wybranych owoców egzotycznych; segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie, wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka, zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę, wyrażanie własnych obserwacji w pracy plastycznej, obserwowanie i nazywanie zmian zachodzących w…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-pazdziernik/

PRACA Z RODZICAMI W DOMU

PRACA Z RODZICAMI W DOMU –PAŹDZIERNIK „KORALE PANI JESIENI” CO? Wykonaj z dzieckiem korale Pani Jesieni Z CZEGO? Z wszelkich dostępnych materiałów przyrodniczych (kasztany, jarzębina, grzyby, liście itp.) PO CO? Pozwól dziecku poznać dary Jesieni, pozwól także doznać zmysłowo materiał przyrodniczy. Wyzwól u dziecka kreatywność i chęć do działania. CO MAM Z TYM ZROBIĆ? W…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/praca-z-rodzicami-w-domu/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE PAŹDZIERNIK

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE   PAŹDZIERNIK JESIENIĄ W PARKU I W LESIE Rozpoznawanie, wyróżnianie i nazywanie znanych przedmiotów, osób, zwierząt (wiewiórka, jeż, sarna, dzięcioł, pies, ptaki) Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią Poznanie i nazywanie darów jesieni; rozpoznawanie drzew Poznanie budowy liścia Poznanie otoczenia przyrodniczego: las, park Obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat obserwacji Doskonalenie…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawczo-opiekuncze-pazdziernik/

Nasze prace 2

Prędkość – stopniowanie prędkości (kolejność). Poprawne nazywanie. Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się nożyczkami. Samogłoski – dzieci poznają samogłoski. Wskazują zapis graficzny samogłosek. Pory roku – układają rytm pór roku: kolejność, naprzemienność, kontynuacja. Jesienne drzewo – stosują kolejność w pracy: naklejają tło, rysują drzewo. Estetyka wykonania. Muchomory – doskonalenie umiejętności wycinania po kole, ćw. małej motoryki,…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/nasze-prace-2/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik

1. Jesień w parku, Zwierzęta w parku. – Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią. – Zapoznanie z budową liścia. -Zapoznanie dzieci ze skarbami jesieni (kasztany, jarzębina, kolorowe liście, żołędzie). – Zachęcanie do udziału w zabawach muzyczno – ruchowych. – Wdrażanie do kształtowania codziennych nawyków higienicznych – „Jesienna śpiewanka” – próby nauki piosenki. – Przybliżenie dzieciom…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/zalozenia-dydaktyczne-sowki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-pazdziernik-2/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień

1. Witamy przedszkolu – Stwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. – Ustalenie kodeksu grupowego, – Zachęcanie do dbania o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu. – Zapoznanie z planem dnia w przedszkolu – Zachęcanie do przedstawiania się imieniem i nazwiskiem. – Stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających poznawaniu imion kolegów i koleżanek z grupy….

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/zalozenia-dydaktyczne-sowki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-wrzesien-2/

Październik

LAS JESIENIĄ Dzieci znają i rozróżniają wybrane: grzyby, drzewa, zwierzęta leśne Określają zachowania zwierząt jesienią Podają charakterystyczne cechy jesieni Stosują kolory jesieni w plastyce Wprowadzenie pojęcia samogłoska Wiersze, opowiadania, praca z obrazkiem, zagadki, szukanie rymu, liczenie sylab w słowie. JESIEŃ W SDZIE Rozpoznają drzewa owocowe, znajomość znaczenia pojęcia SAD Nazywają przetwory z owoców i warzyw,…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/pazdziernik/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

  ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK   – Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku; – Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach- wyjaśnienie znaczenia słowa „sad”; – Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu; – Nazywanie przetworów z owoców i warzyw; – Rozwijanie umiejętności liczenia- stosowanie liczebników głównych  i porządkowych…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-pazdziernik/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE   WRZESIEŃ NUCI KAŻDY MALUCH RADOŚNIE, ŻE NA PRZEDSZKOLNEGO ZUCHA WYROŚNIE Stwarzanie warunków sprzyjających adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych Zapoznanie dzieci z przestrzenią przedszkola i zasadami w niej obowiązującymi Wdrażanie maluchów do zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej Zapoznanie dzieci z planem dnia obowiązującym w przedszkolu Kształtowanie u maluchów umiejętności rozpoznawania znaczka swojej grupy:…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-wrzesien/