Kategoria: Grupy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad

W tym miesiącu dzieci dowiedzą się: Co powinien wiedzieć każdy Polak? – Jakie są polskie symbole narodowe – o czym opowiada legenda o Lechu, Czechu i Rusie – jakie są walory geograficzne Polski – o Polakach, którzy zapisali się na kartach polskiej historii – co świętujemy podczas Narodowego Święta Niepodległości – jak wygląda litera i,…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczne-swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-listopad-2/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

1. A deszcz pada i pada. 2. Co powinienem wiedzieć o Polsce? 3. Zdrowie naszym skarbem. 4. Co ułatwia pracę w domu? Temat : A deszcz pada i pada.-Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia ody w przyrodzie;– Wyciąganie wniosków na temat parowanie i skraplania;– Dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby;– Rozwijanie mowy, percepcji słuchowej,…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-listopad-4/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

Tydzień I „ A deszcz pada i pada” – obserwacja zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; – nazywanie zjawisk atmosferycznych; – prowadzenie tygodniowej obserwacji pogody; – klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości i koloru; – układnie i odwzorowywanie rytmów; – wykonanie eksperymentu z wykorzystaniem mieszaniny niejednorodnej; – rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie pracy plastycznej; – rozwijanie poczucia rytmu;…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-listopad-3/

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

A DESZCZ PADA I PADA Stwarzanie warunków do eksperymentowania z wodą Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia czytanego tekstu Wzbogacanie wiedzy na temat otaczającego świata Rozwijanie sprawności manualnej, zdolności plastycznych Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego Rozwijanie percepcji wzrokowej CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O POLSCE zapoznanie z wyglądem symboli narodowych: flaga, godło poznanie wybranych polskich legend poznanie słowa niepodległość…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczne-motylki/zalozenia-wychowawczo-dydaktyczne-na-miesiac-listopad/