Kategoria: Grupy

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c wrzesień. Temat: Witajcie w przedszkolu zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zwracanie uwagi na ich wygląd i przeznaczenie, zapoznanie z nowymi zasadami higieny obowiązującymi w przedszkolu, przypomnienie reguł i zwyczajów panujących w grupie, zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw. określanie swoich cech fizycznych – wzrost…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-wrzesien/

Nasze prace 1

„Moje imię” – poznajemy zapis graficzny swojego imienia, ćw. małej motoryki „Zmysły” – wiemy jak nazywają się zmysły u człowieka i do czego służą „Biedronka” – rozumienie poleceń kierowanych do całej grupy (namaluj 5 kropek i 6 odnóży biedronce), liczenie „Dom” – utrwalanie figur geometrycznych, doskonalenie procesu syntezy (składanie obrazka z elementów w całość) „To…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/nasze-prace-1/

Wrzesień

JESTEŚMY STARSZAKAMI „Lubimy przychodzić do przedszkola” – wymienia imiona kolegów i  koleżanek, poznaje graficzny zapis swojego imienia, uczestniczy w zabawach ruchowych w sali i ogrodzie przestrzegając zasad bezpieczeństwa. „Kontrakt” – ustalamy zasady. Wymienia ustalone zasady funkcjonowania w grupie (kontrakt grupowy) i stara się ich przestrzegać. Założenie „Kącika zgody” „Każdy z nas jest inny” – wyraża…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/wrzesien/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

I. Witamy w naszym przedszkolu – stwarzanie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa – ustalenie kodeksu grupowego przestrzeganie ustalonych zasad – ustalenie zbioru zasad bezpiecznego zachowania się w czasie epidemii, chronimy zdrowie swoje i innych – zachęcanie do twórczych działań muzycznych, ruchowych, plastycznych i matematycznych – metoda krakowska, utrwalenie samogłosek II. Moja…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-wrzesien/