Kategoria: Założenia dydaktyczne

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c marzec Temat: Zwierzęta z dżungli i sawanny. Poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych. Rozwijanie zainteresowania przyrodą. Poznawanie nazw zwierząt z dżungli i sawanny – bogacenie zasobu słownictwa. Odgłosy zwierząt – rozwijanie percepcji słuchowej. Dostrzeganie charakterystycznych cech: żyrafy, zebry, słonia, krokodyla. Temat: Zwierzęta naszych pól i lasów. Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-marzec/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c styczeń Temat: Mijają dni ,  miesiące, lata. Współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności  i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…). Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej. Rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy z dziećmi w różnym wieku Wzbogacanie wiedzy na…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-styczen/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c grudzień Temat: Jak wyglądał świat przed milionami lat. Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat. Słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów. Wzbogacanie wiedzy o dinozaurach. Kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników – Barbórki. Stopniowanie przymiotnika duży. Temat: Idzie zima ze śniegiem Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-grudzien/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad.

  Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c listopad Temat: Rodzina – największy skarb. Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia. Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego. Przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych. Wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną, wzajemne okazywanie sobie…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-listopad/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na październik

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c październik Temat: Idzie jesień… przez ogród i sad Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw – wdrażanie do spożywania owoców i warzyw. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Rozpoznawanie   wcześniej    prezentowanych   owoców i warzyw za pomocą dotyku i węchu. Poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw. Wykonywanie prac plastycznych według…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-pazdziernik/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ Temat: To ja i moja grupa (2 tygodnie) Nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.). Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych. Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa. Określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później….

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-wrzesien/