ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK

GRUPA MOTYLKI

Temat: Idzie jesień… przez ogród i sad

 • Wdrażanie do spożywania owoców i warzyw.
 • Przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
 • Rozpoznawanie wcześniej prezentowanych owoców i warzyw za pomocą dotyku i węchu.
 • Poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw.
 • Syntezowanie sylaby z nazw owoców i warzyw, tworzenie rymów.
 • Uważnie słucha wiersza, organizuje w sali kącik tematyczny Stragan.

Dzieli rytmicznie (na sylaby) nazwy owoców i warzyw.

 • Odpowiadanie na pytania nauczycieli i dzieci.
 • Wykonywanie prac plastycznych według instrukcji.

Temat: Idzie jesień… do zwierząt

 • Obserwowanie sposobu przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt leśnych.
 • Naśladowanie ruchów i odgłosów wydawanych przez zwierzęta leśne.
 • Wypowiadanie się na podany temat.
 • Dostrzeganie  i kontynuowanie rytmów, posługując się materiałem naturalnym.
 • Poznanie zasad, które opisują jak zachowuje się przyjaciel lasu.
 • Reagowanie ruchem na zmianę sygnału dźwiękowego.

Temat: Co, z czego otrzymujemy

 • Poznanie sposobu powstawania chleba.
 • Tworzenie sensownych par obrazków.
 • Rozpoznawanie  i nazywanie produktów, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt.
 • Rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt żyjących na wsi.
 • Branie udziału w zabawach grupowych (swobodnych i zorganizowanych).
 • Lepienie z masy solnej.
 • Odgrywanie ról w zabawach tematycznych.

Temat: Idzie jesień z deszczem

 • Rozpoznawanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni. Wypowiadanie się na temat obecnej pogody.
 • Eksperymentowanie z wodą; oglądanie kropli wody przez lupę; sprawdzanie, co tonie w wodzie.
 • Obserwowanie drzew w bliskim otoczeniu, zauważanie zmian kolorów liści.
 • Nauka zgodnego działania w grupie podczas zabaw ruchowych i badawczych.
 • Współdecydowanie o wyborze ubrania, stosownie do pogody.

METODA KRAKOWSKA:

Wprowadzenie paradygmatu BA, BO, BE, BU, BY, BI BÓ

 EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie.

Klasyfikowanie

 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

              WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • pomoc w nauce wierszy i piosenek na uroczystość pasowania na przedszkolaka
 • systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęcia
 • Stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola
 • Wycieczka do Kampinosu