Author Archives: Dyrekcja Przedszkola

Logopeda w przedszkolu

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci prowadzę w przedszkolu oddziaływania logopedyczne. Głównym ich celem jest profilaktyka zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju komunikacji językowej. Odbywa się to poprzez: przeprowadzanie badań logopedycznych wstępnych, właściwych i kontrolnych, przedstawienie i omówienie wyników badań w trakcie indywidualnych rozmów z Rodzicami, realizację programu „Profilaktyka zaburzeń mowy”, ćwiczenia logopedyczne indywidualne oraz grupowe,…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/logopeda/logopeda-w-przedszkolu/

Czworonogi w domu – mieć czy nie mieć – oto jest pytanie!

Wcześniej czy później większość rodziców mierzy się z dylematem dotyczącym posiadania w domu zwierzaka. Czasem ta kwestia zostaje przywołana przez samych rodziców, którzy zastanawiają się, czy nie byłoby to zasadne dla dobra dziecka, czasem same dzieci proszą, a niekiedy domagają się zwierzaka w domu. Taka myśl u dzieci pojawia się wówczas, gdy obserwują swoich rówieśników…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/czworonogi-w-domu-miec-czy-nie-miec-oto-jest-pytanie/

Aktywność własna

Czynniki psychologiczne wpływające na rozwój dziecka – aktywność własna. Aktywność własna wg A. Matczak, jest rezultatem, skutkiem rozwoju poprzez czynniki biologiczne, oddziaływanie środowiska oraz wychowanie (A. Matczak, 2003). Aktywność to czynność. Czynność to proces ukierunkowany na osiągnięcie celu, o strukturze kształtującej się w zależności od okoliczności, w taki sposób, aby możliwość osiągnięcia celu została utrzymana….

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/aktywnosc-wlasna/

Czynniki biologiczne wpływające na rozwój umysłowy dziecka

Rozwój wg E. Hurlock to łańcuch progresywnych zmian. Celem rozwoju człowieka jest samorealizacja czyli człowiek dąży do tego, aby robić to, do czego się najbardziej nadaje. Wyznacznikami rozwoju są: czynniki biologiczne – genotyp, oddziaływanie środowiska aktualnego, ale również minionego ( poprzez pamięć), oddziaływanie środowiska społecznego ( ludzie, normy, kultura, obyczaje) oraz środowiska materialnego i estetycznego,…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/czynniki-biologiczne-wplywajace-na-rozwoj-umyslowy-dziecka/

40 rad dla rodziców chcących rozwijać zdolności swojego dziecka

Odpowiadam na pytania mojego dziecka tak cierpliwie i szczerze jak jest to jest możliwe. Poważne pytania mojego dziecka, czy stwierdzenia traktuje poważnie. Udostępniam mu miejsce, w którym może pokazać swoje prace. Gotów jestem tolerować bałagan w miejscu gdzie moje dziecko pracuje i jeszcze nie skończyło jakiegoś twórczego zajęcia Udostępniam mojemu dziecku pokój lub miejsce w…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/40-rad-dla-rodzicow-chcacych-rozwijac-zdolnosci-swojego-dziecka/

Nagroda czy kara

Wychowanie jest działalnością, w której jeden człowiek stara się zmienić innego człowieka. Jest nieodłącznym składnikiem społecznej formy życia człowieka. W każdych warunkach jest procesem złożonym i wielowymiarowym. Przez metodę wychowania rozumiemy każdy wyodrębniony sposób postępowania wychowawcy, polegający na wywieraniu określonego wpływu na aktywność wychowanka. Można także powiedzieć, że jest to „świadomie i konsekwentnie stosowany sposób,…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/nagroda-czy-kara/