ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

GRUPA MOTYLKI

Temat: Już niedługo pasowanie

 • uroczyste przyjęcie do grona przedszkolaków dzieci z grupy „Motylki”
 • nawiązanie bliższego kontaktu między rodzicami, dziećmi i nauczycielką
 • tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania
 • integrowanie się we wspólnej zabawie dzieci
 • zaprezentowanie umiejętności dzieci
 • kształtowanie umiejętności występowania przed publicznością
 • nauka wierszy i piosenek z okazji pasowania na przedszkolaka

Temat:     Moja rodzina i moja ojczyzna

 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • Misie- zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na listopad – Przedszkole Miejskie nr 46 w Sosnowcuzapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
 • Poszerzanie informacji nt. Polski- naszej ojczyzny
 • Poznanie symboli narodowych polski, hymnu narodowego

Temat: Dbamy o nasze zdrowie i higienę

 • dbanie o higienę poprzez:
 • częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem
 • prawidłowe mycie zębów po posiłkach
 • codzienne mycie całego ciała
 • codzienną zmianę bielizny
 • dbanie o czystość odzieży, obuwia
 • korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Temat: Jak wyglądał świat przed milionami lat?

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

]

          EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Orientacja przestrzenna

 • wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela
 • nazywanie wybranych części ciała.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • uroczystość „Pasowania na Żaczka Przedszkolaczka”
 • konkurs wewnątrzgrupowy „SensoMiś” – z okazji Dnia Pluszowego Misia
 • systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęcia
 • współorganizacja warsztatów z piankoliną
 • Stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola

METODA KRAKOWSKA:

Utrwalanie paradygmatu BA, BO, BE, BU, BY, BI, BÓ