Kategoria: Przedszkole

Sygnały sensoryczne wysyłane przez dziecko.

Sygnały sensoryczne wysyłane przez dziecko.  W przedszkolu czy szkole kontroluje emocje, w domu je wyładowuje. Co to oznacza? Bodźce multisensoryczne, jakie docierają do dziecka podczas pobytu w przedszkolu /szkole są dużym wyzwaniem dla układu nerwowego dziecka (zwłaszcza tego, które ma problem z samoregulacją). Dziecko musi przestrzegać reguł w grupie, stosować się do poleceń nauczyciela, współdziałać…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/sygnaly-sensoryczne-wysylane-przez-dziecko/

MOWA BEZDŹWIĘCZNA.

Przedszkole nr 1 „Pod Topolą” w Piastowie          MOWA BEZDŹWIĘCZNA Czym jest mowa bezdźwięczna? Mowa bezdźwięczna jest zaburzeniem mowy, w którym zniekształceniu podlega fonologiczna korelacja dźwięczności,  polegająca na zastępowaniu spółgłosek dźwięcznych ich odpowiednikami bezdźwięcznymi. Zamiana głosek przedstawia się następująco: f na w  s na z ś na ź sz na ż c na dz ć…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/logopeda/mowa-bezdzwieczna/

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ.

Przedszkole nr 1 „Pod Topolą” w Piastowie          TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ  JAKO TERAPIA UZUPEŁNIJĄCA ODDZIAŁYWANIA LOGOPEDYCZNE – metoda Tomatisa  Twórcą powyższej metody jest Alfred Tomatis (1920-2001)- francuski otolaryngolog. Wprowadził on rozróżnienie między dwoma procesami: słyszeniem i słuchaniem. Słyszenie jest procesem biernym uwarunkowanym sprawnie działającym narządem słuchu. Natomiast słuchanie (uwaga słuchowa) jest umiejętnością, która kształtuje się przez…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/logopeda/trening-uwagi-sluchowej/

Napięcia emocjonalne w rozwoju dziecka.

Napięcia emocjonalne w rozwoju dziecka   Odpowiedzialność za innych, za jakość własnej pracy, nie czynią zadania uczenia łatwym. Wszystkiemu towarzyszą emocje, a wśród nich niepokoje. Zastanówmy się, co warto wiedzieć o rozwoju dziecka, by zabezpieczyć dorosłych przed niepotrzebnym niepokojem. Poddajmy analizie zachowanie. Jego istotnym elementem jest umiejętność rozładowywania napięć. A tam, gdzie dla dziecka następuje…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/psycholog/napiecia-emocjonalne-w-rozwoju-dziecka/

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU MOWY DZIECKA W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM.

Okres przedszkolny to czas intensywnego kształtowania się mowy dziecka nazywany okresem swoistej mowy dziecięcej. Rozwija się w tym okresie sprawność aparatu artykulacyjnego pozwalająca opanować dziecku coraz to nowe umiejętności w zakresie fonetyki języka. Kształtuje się również słuch fonematyczny, który umożliwia precyzyjne, słuchowe różnicowanie dźwięków mowy. Wykształca się też umiejętność analizowania i syntetyzowania wyrazów jako jedna…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/logopeda/charakterystyka-rozwoju-mowy-dziecka-w-okresie-przedszkolnym/

BRAK PIONIZACJI JĘZYKA A ROZWÓJ MOWY.

  Trudności w artykulacji głosek mogą mieć dzieci, u których obserwuje się brak pionizacji języka i związane z tym zaburzenia w połykaniu. Do poprawnej artykulacji głosek, niezbędne są właściwe warunki w jamie ustnej, które powstają na wskutek przekształceń anatomiczno czynnościowych. Dzięki tym zmianom, język zyskuje pionową przestrzeń dla swoich ruchów ( z poziomych na pionowe)…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/logopeda/brak-pionizacji-jezyka-a-rozwoj-mowy/

Nowi rodzice w życiu dziecka

Dziecko każdego dnia boryka się z wieloma trudnościami, o których istnieniu dorośli często nie wiedzą. A nawet, jeśli wiedzą, nie zawsze potrafią im zaradzić. Jednym z poważniejszych problemów współczesnego dziecka jest pojawienie się w jego życiu „nowego rodzica”. Taka sytuacja powstaje zazwyczaj w wyniku traumatycznych dla dziecka wydarzeń, takich jak śmierć jednego z rodziców lub…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/psycholog/nowi-rodzice-w-zyciu-dziecka/

Drogie dziecko, co z Ciebie wyrośnie?

Każdy rodzic pragnie jak najlepiej wychować swoje dziecko. Niestety często można zauważyć, że działania dorosłych, zamiast przybliżać do celu, oddalają od niego. Dlatego warto zadać sobie pytanie – co to właściwie jest wychowanie? Można powiedzieć, że jest to nauczenie dziecka wielu przydatnych i pożądanych w życiu społecznym umiejętności, z uszanowaniem jego indywidualnych cech i predyspozycji….

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/psycholog/drogie-dziecko-co-z-ciebie-wyrosnie/

Psycholog w przedszkolu

Zarówno przedszkola państwowe, jak i prywatne zatrudniają psychologa na kilka godzin w tygodniu. Często jednak rodzice nie wiedzą, czym zajmuje się psycholog w przedszkolu i z jakimi problemami można się do niego zgłosić po pomoc. A psycholog w przedszkolu służy swoją pomocą nie tylko dzieciom, ale również rodzicom i wychowawcom. Jak psycholog może pomóc dzieciom…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/psycholog/psycholog-w-przedszkolu/

Dziecięce kłamstwa

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było prawdomówne, szczere i uczciwe. Dzieci z natury takie właśnie są. Mówią to, co czują. Zadają pytanie, gdy chcą się czegoś dowiedzieć. Komentują, gdy uważają, że mają coś do powiedzenia.  Ale o ile dorośli akceptują takie szczere i bezpośrednie zachowania u małego dziecka, o tyle, gdy tylko troszkę podrośnie…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/psycholog/dzieciece-klamstwa/

Miłość rodzicielska i dziecięca zazdrość

Uczucie zazdrości, zazwyczaj uważane za negatywne, występuje u każdego człowieka. Jednak szczególnie trudno sobie z nim poradzić rodzicom, kiedy zaobserwują je u swojego dziecka. Dorosły najczęściej potrafi rozpoznać, jakie trudne zachowania są wynikiem dziecięcej zazdrości, ale nie zawsze wie, jak im zaradzić. Dziecięca zazdrość Zazdrość w życiu dziecka pojawia się najczęściej po raz pierwszy, gdy…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/psycholog/milosc-rodzicielska-i-dziecieca-zazdrosc/

Moje dziecko rozpoczęło edukację szkolną jako sześciolatek

Dla rodziców dzieci z klas pierwszych i drugich najbardziej aktualnym tematem jest obecnie podjęcie decyzji w sprawie dalszej edukacji swojego dziecka.   Czy zdecydować się na edukację w kolejnej klasie czy zostawić dziecko na drugi rok w tej samej? Decyzja ta nie jest taka łatwa i jednoznaczna, jakby się mogło wydawać, a zdania rodziców bardzo…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/psycholog/moje-dziecko-rozpoczelo-edukacje-szkolna-jako-szesciolatek/

Dlaczego rodzice krzyczą?

Takie pytanie często zadają dzieci, które nie są w stanie zrozumieć, dlaczego rodzice, którzy są najważniejszymi osobami w ich życiu, krzyczą. Dzieci boją się krzyku. Najczęściej nie wiedzą, co ze sobą zrobić w takiej sytuacji. Często chowają się w swoim pokoju i co najgorsze – zamykają się w sobie. Gdy dzieci są już starsze, w…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/psycholog/dlaczego-rodzice-krzycza/

Jak zadbać o zdrowy sen dziecka?

Czym jest sen? Sen określany jest jako „naturalny stan względnej nieświadomości i bezruchu występujący u zwierząt i ludzi co najmniej raz na dobę”. Wypełnia jedną trzecią ludzkiego życia i wpływa na zdrowie psychiczne, fizyczne i emocjonalne człowieka już od najmłodszych lat. Każdy, kto chociaż raz przeżył problem ze snem, wie jak jest on ważny dla…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/psycholog/jak-zadbac-o-zdrowy-sen-dziecka/

Jak przygotować 6 – latka do szkoły?

Zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka jest pierwszym krokiem na drodze do jego prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Największa odpowiedzialność za te działania spoczywa na rodzicach, którzy od chwili przyjścia dziecka na świat do momentu podjęcia przez niego nauki, mają czas na właściwe przygotowanie swojej pociechy do wejścia w „Świat Ucznia”, czyli kolejny etap rozwoju. Dzieci przyswajają dosyć szybko…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/psycholog/jak-przygotowac-6-latka-do-szkoly/

Czy przyniósł mnie bocian?

Czy przyniósł mnie bocian? – Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności   Mimo, że opowieści w stylu: bocian zostawił Cię na polu z kapustą, nijak się mają do rzeczywistości, to wciąż można się z nimi spotkać. Dlaczego dorosłym tak trudno jest rozmawiać z dziećmi na tematy, które są dla nich ważne i nierozłącznie związane z…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/psycholog/czy-przyniosl-mnie-bocian/

Logopeda w przedszkolu

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci prowadzę w przedszkolu oddziaływania logopedyczne. Głównym ich celem jest profilaktyka zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju komunikacji językowej. Odbywa się to poprzez: przeprowadzanie badań logopedycznych wstępnych, właściwych i kontrolnych, przedstawienie i omówienie wyników badań w trakcie indywidualnych rozmów z Rodzicami, realizację programu „Profilaktyka zaburzeń mowy”, ćwiczenia logopedyczne indywidualne oraz grupowe,…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/logopeda/logopeda-w-przedszkolu/

Czworonogi w domu – mieć czy nie mieć – oto jest pytanie!

Wcześniej czy później większość rodziców mierzy się z dylematem dotyczącym posiadania w domu zwierzaka. Czasem ta kwestia zostaje przywołana przez samych rodziców, którzy zastanawiają się, czy nie byłoby to zasadne dla dobra dziecka, czasem same dzieci proszą, a niekiedy domagają się zwierzaka w domu. Taka myśl u dzieci pojawia się wówczas, gdy obserwują swoich rówieśników…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/czworonogi-w-domu-miec-czy-nie-miec-oto-jest-pytanie/

Aktywność własna

Czynniki psychologiczne wpływające na rozwój dziecka – aktywność własna. Aktywność własna wg A. Matczak, jest rezultatem, skutkiem rozwoju poprzez czynniki biologiczne, oddziaływanie środowiska oraz wychowanie (A. Matczak, 2003). Aktywność to czynność. Czynność to proces ukierunkowany na osiągnięcie celu, o strukturze kształtującej się w zależności od okoliczności, w taki sposób, aby możliwość osiągnięcia celu została utrzymana….

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/aktywnosc-wlasna/

Czynniki biologiczne wpływające na rozwój umysłowy dziecka

Rozwój wg E. Hurlock to łańcuch progresywnych zmian. Celem rozwoju człowieka jest samorealizacja czyli człowiek dąży do tego, aby robić to, do czego się najbardziej nadaje. Wyznacznikami rozwoju są: czynniki biologiczne – genotyp, oddziaływanie środowiska aktualnego, ale również minionego ( poprzez pamięć), oddziaływanie środowiska społecznego ( ludzie, normy, kultura, obyczaje) oraz środowiska materialnego i estetycznego,…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/czynniki-biologiczne-wplywajace-na-rozwoj-umyslowy-dziecka/