Kategoria: Przedszkole

40 rad dla rodziców chcących rozwijać zdolności swojego dziecka

Odpowiadam na pytania mojego dziecka tak cierpliwie i szczerze jak jest to jest możliwe. Poważne pytania mojego dziecka, czy stwierdzenia traktuje poważnie. Udostępniam mu miejsce, w którym może pokazać swoje prace. Gotów jestem tolerować bałagan w miejscu gdzie moje dziecko pracuje i jeszcze nie skończyło jakiegoś twórczego zajęcia Udostępniam mojemu dziecku pokój lub miejsce w…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/40-rad-dla-rodzicow-chcacych-rozwijac-zdolnosci-swojego-dziecka/

Rodzina a rozwój dziecka

Czynnikami zewnętrznymi stymulującymi rozwój dziecka jest wpływ środowiska w jakim dziecko żyje i przebywa. Istnieje wiele definicji środowiska, poniżej podaję dwie. Środowisko to otoczenie fizyczne, społeczne i kulturowe, w którym dziecko przebywa i które wywiera wpływ na jego rozwój poprzez kształtowanie postaw, wiedzy czy zachowania. „Środowisko wychowawcze to część środowiska społecznego i kulturowego, która wywiera…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/rodzina-a-rozwoj-dziecka/

Nagroda czy kara

Wychowanie jest działalnością, w której jeden człowiek stara się zmienić innego człowieka. Jest nieodłącznym składnikiem społecznej formy życia człowieka. W każdych warunkach jest procesem złożonym i wielowymiarowym. Przez metodę wychowania rozumiemy każdy wyodrębniony sposób postępowania wychowawcy, polegający na wywieraniu określonego wpływu na aktywność wychowanka. Można także powiedzieć, że jest to „świadomie i konsekwentnie stosowany sposób,…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/nagroda-czy-kara/

Zmiany zachowania a wiek dziecka

W miarę rozwoju, dojrzewania dziecka zachowanie nie przebiega stabilnie – przejawia okresy regresji. Każdy nowy etap rozwoju ma swoje lepsze i gorsze strony, pojawiające się cyklicznie, z pewną regularnością. Wszystkie te zmiany podlegają określonym regułom i wzorcom. Okresy równowagi wewnętrznej przeplatają się z okresami nierównowagi, kiedy dziecko nie czuje się dobrze z samym sobą jak…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/zmiany-zachowania-a-wiek-dziecka/