Kategoria: Założenia dydaktyczne

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

TEMAT: Niby tacy sami a jednak inni rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadaniadostrzeganie i szanowanie odmienności innych dziecirozwijanie aktywności badawczejzachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków 2. TEMAT: Dbamy o nasze środowisko zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka budzenie wrażliwości na piękno przyrody zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska wzmocnienie więzi…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczne-motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-czerwiec/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

GRUPA MOTYLKI TEMAT: Moja ojczyzna, moja miejscowość(1,5 TYG.) poznanie miasta Piastów i okolic poprzez spacery i wycieczki  kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do swojego miasta i regionu  wprowadzenie dzieci w świat wartości, kultury i tradycji Utrwalanie symboli narodowych TEMAT: Łąka w maju obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-maj/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

GRUPA MOTYLKI TEMAT: Wiosenne powroty obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy) omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd). skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela. uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych. wypowiadanie się prostymi zdaniami….

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-kwiecien/

Dziękujemy

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy pomogli nam stworzyć w naszej sali kącik wiosenny.

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/dziekujemy/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE MARZEC

GRUPA MOTYLKI TEMAT: Zwierzęta z dżungli i sawanny poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych. skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela. słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich. TEMAT: Zwierzęta naszych pól i lasów obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć. poznawanie warunków niezbędnych…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-marzec/

ZADANIE DO WYKONANIA Z RODZICAMI W DOMU LUTY

INSTRUMENT MUZYCZNY W związku z realizacją tematu „Muzyka wokół nas” proszę, abyście drodzy rodzice wykonali z dzieckiem instrument muzyczny. Na kiedy?  Na 22.02.2022r. (wtorek) Każde dziecko będzie prezentowało swoją pracę na zajęciach grupowych.

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczne-motylki/zadanie-do-wykonania-z-rodzicami-w-domu-luty/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE LUTY

TEMAT: Bezpieczne zabawy na śniegu Poszerzanie wiedzy na temat zimowych sportów i zabaw oraz wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu; Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy; Utrwalanie charakterystycznych cech aktualnej pory roku; Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej; Rozwijanie umiejętności współdziałania w parze; Zachęcanie do aktywności ruchowej na…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczne-motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-luty/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STYCZEŃ

Temat: Mijają dni, miesiące, lata dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia. kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela. odpowiadanie na zadane pytania dzielenie się swoimi przeżyciami. odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. Temat:…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-styczen/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze Grudzień

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ GRUPA MOTYLKI W tygodniu 29.11- 05.12 realizacja programu „Akademia Kici Koci edycja 2021” Popularyzacja treści edukacyjnych zgodnych z podstawą programową dla przedszkoli Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących relacji rówieśniczych wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych Temat: Idzie zima ze śniegiem obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-grudzien/

STRÓJ NA PASOWANIE

Dnia 8 listopada 2021r. proszę o przyniesienie galowego stroju. Stroje w podpisanej torebce dzieci przynoszą do sali. Dziękuję 🙂

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczne-motylki/stroj-na-pasowanie/

KONKURS GRUPOWY „SENSOMIŚ”

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci z grupy Motylki do udziału w konkursie pt. „SENSOMIŚ”. Cele konkursu: rozwijanie wrażliwości dotykowej, rozwijanie zainteresowań plastycznych w kontakcie z ciekawymi tworzywami, wzmacnianie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności. Zadaniem uczestników jest wykonanie misia z wykorzystaniem materiałów wielo-fakturowych (np. gąbka, papier, materiał o różnorodnej fakturze itp.) Termin składania prac: Do 26 listopada…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczne-motylki/konkurs-grupowy-sensomis/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

GRUPA MOTYLKI Temat: Już niedługo pasowanie uroczyste przyjęcie do grona przedszkolaków dzieci z grupy „Motylki” nawiązanie bliższego kontaktu między rodzicami, dziećmi i nauczycielką tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania integrowanie się we wspólnej zabawie dzieci zaprezentowanie umiejętności dzieci kształtowanie umiejętności występowania przed publicznością nauka wierszy i piosenek z okazji pasowania na przedszkolaka Temat:…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-listopad/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK

GRUPA MOTYLKI Temat: Idzie jesień… przez ogród i sad Wdrażanie do spożywania owoców i warzyw. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Rozpoznawanie wcześniej prezentowanych owoców i warzyw za pomocą dotyku i węchu. Poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw. Syntezowanie sylaby z nazw owoców i warzyw, tworzenie rymów. Uważnie słucha wiersza, organizuje w sali kącik tematyczny…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczne-motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-pazdziernik/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ

Temat: To ja i moja grupa (2 tygodnie) uczestniczenie we wspólnych zabawach. nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.). odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii. uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych. uczestniczenie w zabawach z elementem…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-wrzesien/