Kategoria: Pszczółki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

TEMATY KOMPLESOWE: I Tydzień „ Pada i pada” II Tydzień „ Ubrania na chłodne dni” III Tydzień „ Jesienne malowanie” IV Tydzień „ Tydzień z Misiem” ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWACZE Dziecko: – dostrzega piękno i barwy jesiennej szaty – dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie – poznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-listopad/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Temat kompleksowy -WARZYWA – wskazywanie, nazywanie i rozpoznawanie zmysłami warzyw – rozpoznawanie środowiska przyrodniczego sad, ogród warzywny – budowanie krótkich wypowiedzi na określony temat – rozpoznawanie i nazywanie figury geometrycznej- koło Temat kompleksowy – JESIEŃ W PARKU – ZWIERZĘTA W PARKU – słuchanie krótkich utworów literackich, odpowiadanie na pytania dotyczące treści – poznawanie darów jesieni…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-pazdziernik/

Założenia dydaktyczno- wychowawcze- wrzesień

    Witamy przedszkole! Tworzenie warunków do adaptacji dzieci i poznania przedszkola; Budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci; Zapoznanie z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich; Zwiedzanie pomieszczeń przedszkola; Utrwalanie imion kolegów z grupy; Wprowadzenie przyjaznej atmosfery. Nie jestem sam wielu kolegów już mam  Wprowadzenie przyjaznej atmosfery; Stosowanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, proszę, dziękuję; Próby…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-wrzesien/