Author Archives: Wychowawca grupy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze MAJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MAJ MOTYLE TEMATY KOMPLEKSOWE: WIOSENNA MAJOWA ŁĄKA Rozbudzanie zainteresowania przedszkolaków światem przyrody Zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami wybranych mieszkańców łąki i wyjaśnienie, jaką rolę pełnią oni w środowisku. Uświadomienie maluchom zagrożeń płynących ze świata zwierząt. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 i więcej. Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby….

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-maj/

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj

  Moja ojczyzna * zapoznanie z z mapą Polski wskazywanie na mapie głównych miast, rzek i nazywanie ich * zapoznanie z legendami Warszawy * kształtowanie poczucia tożsamości narodowej * porównywanie liczebności zbiorów przedmiotów, używania określeń mniej, więcej, tyle samo Łąka w maju * zwrócenie uwagi na piękno otaczającej przyrody * poznawanie różnych gatunków zwierząt zamieszkujących…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zadania-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-maj/

Maj

Jestem Polakiem i Europejczykiem Wskazywanie różnic między miastem a wsią Zapoznanie z herbem swojej miejscowości Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej Zapoznanie z wyglądem mapy Polski Jestem Europejczykiem – zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej Zapoznanie z nazwami państw należących do UE Majowa łąka i jej mieszkańcy Poznanie wybranych mieszkańców łąki (wygląd,…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczne-biedronki/maj/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj

Nasze książki. Zapoznanie z rodzajami książek (powieści, atlasy, encyklopedie, e-booki itp.). Kształtowanie świadomości pojęć „duży – mały”. Ćwiczenia w samodzielnym budowaniu wypowiedzi „Moja ulubiona postać z bajki”. Zabawy rytmiczne utrwalające pojęcia „szybko-wolno”. Kształtowanie świadomości pojęć „grube-cienkie”. Utrwalanie pojęć „wysoko-nisko”, „obok”. Zapoznanie z budową książek (Okładka, strona tytułowa, strony, spis treści), operowanie pojęciami „autor”, „tytuł”. Praca…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/zalozenia-dydaktyczne-sowki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-maj/

Dyżur wakacyjny.

Dyżur wakacyjny. Tak jak w ubiegłym roku, podczas dyżuru wakacyjnego dzieci pozostaną w swoich placówkach. Przez pierwsze dwa tygodnie lipca oraz ostatnie dwa tygodnie sierpnia pracować będą wszystkie  przedszkola w Piastowie. Terminy dyżuru wakacyjnego: 1 – 16 lipca oraz 16 – 27 sierpnia 2021. Karty zgłoszeń dostępne będą pod koniec maja na stronie internetowej przedszkola…

http://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/aktualnosci/dyzur-wakacyjny/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na maj.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na maj. Temat: Nowinki z wiejskiego podwórka: poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi, nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się, odżywiania, wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi; poznanie produktów pochodzących od zwierząt, poznanie procesu powstawania sera, Temat: Wiosna na łące: poznanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczne-swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-maj/

Kwiecień

WIELKANOCNE ZWYCZAJE – kontynuacja tematu z marca WIOSNA NA WSI  Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i odpowiadania na pytania dotyczące tekstu  Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i ekspresji ruchowe  Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt gospodarskich i tego co dzięki nim uzyskujemy  Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności manualnych  Usprawnianie narządów mowy – ćw. ortofoniczne DBAMY O…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/kwiecien/

Angielski V.

Powtórzenie słownictwa przed nadchodzącym tygodniem 🙂 https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Farm_animals/On_the_Farm_uc1235459dv Miłej zabawy!

http://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/zajecia-dodatkowe/angielski-v/

Gimnastyka IV

Zapraszamy do ćwiczenia razem z panem Michałem. Dzieci młodsze: Dzieci starsze:

http://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/zajecia-dodatkowe/gimnastyka-iv/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

I. Wiosenne powroty – wzbogacanie wiedzy na temat ptaków powracających wiosną do Polski – rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych – utrwalenie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów – utrwalenie pojęć o jeden więcej o jeden mniej – rozwijanie umiejętności plastycznych II. Wiosna na wsi – rozwijanie wiedzy dotyczącej zwierząt wiejskich – poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/17079/

Zajęcia taneczne VI.

Zajęcia taneczne dla starszaczków: Pszczółki, Biedronki i Świetliki: Zajęcia dla maluszków: Motylki i Sowki: Miłej zabawy 🙂

http://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/zajecia-dodatkowe/zajecia-taneczne-2/

Angielski IV

Zajęcia przygotowane dla dzieci przez panią Olę: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Farm_Animals/Farm_Animals_ay814490eu Karty pracy:

http://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/zajecia-dodatkowe/angielski-iv/

Gimnastyka III

Ćwiczenia dla 3,4 – latków: Ćwiczenia dla 5,6 – latków: Miłej zabawy 🙂

http://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/zajecia-dodatkowe/gimnastyka-iii/

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ KWIECIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE: CZYSTOŚĆ TO ZDROWIE 06-09.04.2021 ·  poznanie niektórych właściwości wody, ·  rozpoznawanie, nazywanie przedmiotów i rzeczy potrzebnych do dbania o higienę osobistą, ·  rozwijanie logicznego myślenia, ·  gromadzenie przymiotników wokół rzeczownika: chusteczka, ·  usprawnianie techniki mówienia, wdrażanie do przestrzegania umów obowiązujących przy odgadywaniu zagadek oraz do utrzymywania czystości ciała, 2. W ZGODZIE Z NATURĄ…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczne-motylki/plan-pracy-dydaktyczno-wychowawczej-kwiecien/

Angielski III

Zajęcia przygotowane przez panią Olę: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/farm_animals_(listen_and_match)_jq199247yb Karty pracy: 🙂

http://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/zajecia-dodatkowe/angielski-iii/

Zajęcia taneczne IV

Tym razem materiał dla maluszków przygotowany przez panią Kasię. Miłej zabawy 🙂

http://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/zajecia-dodatkowe/zajecia-taneczne-iv/